Høybråten truer med Helsetilsynet

— Blir ikke psykiatrien flinkere til å ta i bruk individuelle pasientplaner, må jeg be Helsetilsynet forfølge saken.