Avviser anken fra Hosein

Høyesteretts kjæremålsutvalg avviser å behandle Gamal Hosein-saken på nytt.