Krekar stoler på rettsstaten Norge

Mulla Krekar lovpriste Norge, og sa at han respekterer landetslover og demokratiet da han lanserte boken «Med egne ord» torsdag.