- Stortinget ble villedet

Pionerdykkerne mener departementet har villedet Stortinget for åfrita staten for ansvaret for dykkerskadene. NordsjødykkerAlliansen krever derfor ny behandling av saken.