Flytrafikken avvikles uten forsinkelser

Flytrafikken fra og til Oslo Lufthavn Gardermoen avvikles uten forsinkelser søndag formiddag.