Aldersdiskriminering kan gi straff

Arbeidsgivere som forskjellsbehandler arbeidstakere på grunn av alder, kan bli straffet.