Norske offiserer blir i Irak

Stortingets utvidede utenrikskomité sa torsdag ja til at de norske stabsoffiserene i Irak kan bli værende i landet etter at det norske mandatet utløper 30. juni.