Innsamlingen til Sørøst-Asia slår tidligere rekorder