Helikopterhendelser skal granskes

Petroleumstilsynet har nedsatt en granskingsgruppe som sammen med Luftfartstilsynet skal granske tre helikopterhendelser på norsk sokkel rundt årsskiftet.