Regjeringen senker Rogfast

Tunnelprosjektet Rogfast, som skal binde Sør-Rogaland og Nord-Rogaland sammen, blir neppe realisert før 2015.