Misforståelse førte til storaksjon på Svinesundsbrua