• Vi bruker 31 prosent av pengene våre til boligformål. Fredrik Refvem

Bruker mer og mer på bolig

Vi bruker mer og mer på hjemmet. Bolig, lys og brensel er den største utgiftsposten, mens vi bruker relativt sett mindre til for eksempel mat, klær, sko og fritid.