• Profilene over potensielle drapsmenn skal brukes i skolen. Marit Hommedal, Scanpix.

Lager profil på elever som kan bli drapsmenn

Politidirektoratet har laget en profil på skoleelever som kan bli potensielle drapsmenn.