Høyesterett avviser anke over giftdumping

Oslo Havn er frifunnet på alle punkter etter at Høyesterett har sagt nei til å behandle saken om deponering av giftig slam i havnebassenget.