Ni irakere tvangsutsendt

Politiets utlendingsenhet (PU) bekrefter at ni irakiske asylsøkere ble tvangsutsendt til Irak onsdag. Totalt er 82 personer returnert til Irak så langt i år.