• Scanpix

Vil åpne grensene for å bremse asylstrømmen

Utlendingsdirektoratet (UDI) vil bremse asylstrømmen til Norge ved å gjøre det lettere å få oppholdstillatelse. Regjeringens tiltakspakke for å redusere antall asylsøkere har foreløpig ikke virket.