Tre av fire unge forlet nynorsken

Skuleelevar i nynorskområde forlet nynorsk som hovudmål når dei sjølve får bestemme. Overgangen skjer tidlegare enn ein før har trudd, synar ei ny undersøking.