Kongelig åpning av den avanserte Østlandsterminalen

I 1976 foresto kong Olav åpningen av det nye Brevsenteret i Oslo sentrum. Fredag var det hans sønn kong Harald som sto for den høytidelige åpning av Posten Norges nye Østlandsterminal på Robsrud i Lørenskog — 14 kilometer unna Oslo sentrum.