Forsvaret vurderer straffesanksjoner

Generalinspektøren for Sjøforsvaret vil vurdere hva slags sanksjoner — om noen - de to spesialsoldatene i Skah-saken blir møtt med.