24 kommuner nekter å ta imot asylbarn

I fjor sa 24 kommuner i Norge nei til å bosette enslige asylsøkere under 18 år. Integrerings— og mangfoldsdirektoratet mener kommunenes unnskyldninger er dårlige.