Strøm-Erichsen: Tilliten til helsevesenet viktigst

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen frykter at det som har skjedd ved Sykehuset Asker og Bærum kan føre til at tilliten til helsevesenet blir svekket.