Høstjakt på flått og hjortelusflue

Jegere over hele landet får ros av Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet for å ha deltatt i høstjakta på flått og hjortelusflue hos storvilt.