- Vi undervurderer terrorfaren

Skandinaviske land undervurderer faren for terror, mener generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold.