Få innvandrere består norskkurs

Bare 30 prosent av innvandrerne som kom til Norge for fem år siden har bestått muntlig prøve i norsk. Under en firedel har bestått skriftlig prøve.