– Opprydningen går for sakte

Norskekysten er full av vrak og forurensede havner som lekker miljøgifter ut til havet. Miljøvernorganisasjonene mener opprydningen går for sakte.