• Jarle Aasland

SSB: - Finanskrisen kan dele Norge i to

Norsk økonomi kan bli delt i to på grunn av finanskrisen, der skillet går mellom de som mister jobben og de som har trygg jobb med lønnsvekst, mener Statistisk sentralbyrå (SSB).