Medlemsflukt fra kvinneorganisasjoner

Kvinneorganisasjonene i Norge har mistet 90 prosent av medlemmene siden sin storhetstid og sliter tungt med rekrutteringen.