EØS-avtalen skal utredes

En enstemmig utenrikskomité på Stortinget går inn for å få utredet hvordan EØS-avtalen med EU egentlig fungerer.