Vekst for Aker BioMarine

Aker BioMarine fisker og selger stadig mer krill, men resultatet før skatt i andre kvartal er fortsatt på minussiden.