Nav: - Meld fra om barnehageplass

Nav oppfordrer til å melde fra dersom barnet man mottar kontantstøtte for begynner i barnehage. I fjor ble norske foreldre uten rett på kontantstøtte krevd for 13,3 millioner kroner.