Håp om bedre behandling ved hjerteinfarkt

En hjerteinfarktstudie gjort ved Ullevål universitetssykehus viser at risikoen for dødsfall eller nytt infarkt kan minskes med 10 prosentpoeng ved rett behandling.