Åtte av ti kommunepolitikere ønsker sammenslåing

80 prosent av politikerne i landets kommunestyrer er positive til sammenslåing av kommuner, enten frivillig eller ved tvang.