• I gjennomsnitt er det feilutbetalt 40 millioner kroner hver måned. Lars Idar Waage

Nav har feilutbetalt nesten 1 milliard kroner

Nav har feilutbetalt nesten 1 milliard kroner siden 2007. I gjennomsnitt er det feilutbetalt 40 millioner kroner hver måned.