• Colourbox

Gravide tviholder på røyken

Under halvparten av gravide som røyker klarer å slutte under svangerskapet. Mødre i Finnmark sliter mest med å stumpe røyken.