Nesten 1300 asylsøkere borte

Tall fra Utlendingsdirektoratet viser at 1296 asylsøkere har forsvunnet fra mottak i Norge hittil i år.