Riksrevisjonen med knusende rapport om Nav

Nav gjør så mange grove feil at det går ut over levekårene til pensjonistene. For andre år på rad nekter Riksrevisjonen å godkjenne regnskapet til Nav.