Oslo-politiet intensiverer ransetterforskningen

Politiet setter inn store ressurser for å få stanset ransbølgen i Oslo.