Vurderer kjørerestriksjoner i Bergen

Målinger i Bergen viser igjen høyt nivå av luftforurensning. Nå vurderes par— og oddetallskjøring.