Benytter kontantstøtte i kortere perioder enn før

Bedre barnehagedekning fører til at færre trenger kontantstøtte. De som får støtte, benytter den nå i en kortere periode.