Skjerper straffen for drap og seksualforbrytelser

Justisminister Knut Storberget (Ap) vil ikke vente på den nye straffeloven. I statsråd fredag fremmet han proposisjon om skjerpet straff med øyeblikkelig virkning for drap, grov vold og seksualforbrytelser.