Norwegian-reisende med pass- og visumproblemer

Mange av Norwegians reisende nektes adgang til Dubai og Storbritannia, og til Norge fra Serbia, Montenegro og Makedonia. Årsakene er pass som ikke er godkjent og mangel på visum fra de østeuropeiske landene.