Avtaler om tilbaketakelse med Serbia og Montenegro

Norge har innført avtaler om tilbaketakelse med Serbia og Montenegro, og det innføres visumfrihet overfor de samme landene samt Makedonia fra 19. desember.