LO-lederen refser bankstyret

LO-leder Roar Flåthen mener at hovedstyret i Norges Bank svikter sin rolle som korrektiv, og sier det lar seg styre for mye av sentralbanksjefen.