Færre tog og investeringer for å klare vedlikehold

Jernbanens infrastruktur i Norge er så dårlig at Jernbaneverket nå ber regjeringen om å forsere vedlikehold på bekostning av nye investeringer.