Krass SFT-kritikk av avfallshåndteringsanlegg

Statens forurensingstilsyn (SFT) mener det har vært mangelfull kontroll og vedlikehold på et anlegg for håndtering av farlig avfall i Gulen i Sogn og Fjordane.