• - Selv 20 år etter at jeg slapp ut fra fengselscella, er det ingen vilje til selvransakelse eller ydmykhet fra påtalemaktens side, sier Arne Treholt. Jørgen Lohne

Treholt: - Busch er maktarrogant og inhabil

Arne Treholt er provosert over det han mener er en arrogant holdning fra riksadvokat Tor-Aksel Busch, og er enda mer overbevist om at både Busch og statsadvokat Lasse Qvigstad er inhabile.