Skepsis til bruk av granskingskommisjoner

Bruk av offentlig oppnevnte granskingskommisjoner bør holdes på et begrenset nivå, konkluderer et lovutvalg som har vurdert hvordan slike kommisjoner skal sammensettes og arbeide.