• Hans E. H. Jacobsen

Varsler klage på Norges rovdyrforvaltning

NOAH — for dyrs rettigheter varsler at organisasjonen vil klage Norges rovdyrforvaltning inn for Bernkonvensjonens sekretariat i Strasbourg.