Blir ikke lettere å få fiktiv identitet

Et flertall i justiskomiteen på Stortinget vil ikke senke tersklene for å få fiktiv identitet i Norge.