- For få bruker sikkerhetsbelte i buss

Statens vegvesen er bekymret over at få tar i bruk sikkerhetsbelte når de er om bord i buss.